Contact

Jan Tinbergenstraat 103
7559 SP Hengelo

Postbus 748
7550 AS Hengelo

074 255 6800
info@lucassen-bc.nl

3

Lucassen Bouwconstructies en BIM basis ILS, ILS O&E en Revit NLRS

Lucassen Bouwconstructies en BIM basis ILS, ILS O&E en Revit NLRS

Lucassen Bouwconstructies werkt sinds 2008 in 3D-modelleersoftware en sinds 2012 met de eerste Revit-standaarden. Destijds was Lucassen Bouwconstructies daar voorloper in. Inmiddels heeft Lucassen bouwconstructies, en de hele bouwwereld, BIM volledig geadopteerd. Tegenwoordig is Lucassen nog steeds innovator op het gebied van de ILS O&E. We nemen je graag mee in hoe Lucassen betrokken is bij het ontwikkelen van deze standaarden.

Lucassen aan de slag met Bim ILS O&E

Lucassen Bouwconstructies draagt bij aan doorontwikkeling standaarden

Sinds 2012 past Lucassen Bouwconstructies de eerste Revit standaarden toe in de modellen. De BIM en Revit-standaarden zijn inmiddels helemaal omarmt bij Lucassen. Lucassen is zelfs voorloper op het gebied van BIM ILS en ILS O&E. Zo is Lucassen Bouwconstructies onderdeel van het landelijke team dat verantwoordelijk is voor de uitrol van ILS O&E (Toepassingscommissie) en helpt bij het ontwikkelen, definiëren en documenteren van de gevraagde parameters. Mark Wiefferink, projectleider Prefab en BIM-coördinator bij Lucassen, is voorzitter van het technisch comité van de Revit Standards Foundation en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de NLRS.

Over BIM ILS, ILS O&E en Revit NLRS

Lucassen Bouwconstructies is betrokken bij de ontwikkeling van de diverse standaarden. Voor wie deze begrippen niet dagelijks toepast, leggen we deze graag uit.

BIM

BIM is het “Building Information Model” dat wordt gebruikt bij het ontwerpen, plannen en beheren van gebouwen en andere constructies. Met BIM worden geometrie en informatie toegevoegd aan 3D-modellen, zodat de samenwerking van projectteams beter verloopt.

Bij projectteams voor bouwprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken; van ontwerp tot realisatie en onderhoud. Doordat iedereen gebruikmaakt van dezelfde data, verlopen projecten soepeler en efficiënter. Dit scheelt in doorlooptijd, maakt samenwerking en innoveren makkelijker en scheelt in realisatiekosten. Niet voor niets omarmde Lucassen Bouwconstructies al vroeg de BIM-standaarden.

BIM basis ILS en ILS O&E

De BIM-standaard die in de bouwwereld wordt toegepast is BIM basis ILS. ILS staat voor “Informatie Levering Specificatie”. Met ILS wordt specifieke informatie toegevoegd over de onderdelen. Zoals milieuklassen, brandwerendheid en of het een dragende of niet-dragend element betreft. Zijn er naast de standaard parameters van BIM basis ILS meer parameters benodigd voor het project? Dan wordt dit toegevoegd met ILS O&E (informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering).

Lucassen Bouwconstructies is sinds 2018 onderdeel van het multidisciplinair team (MDT) en sinds 2022 lid van de toepassingscommissie, die ervoor verantwoordelijk is de ILS O&E verder uit te rollen. Dit door mee te werken aan parametermapping, bepalen van naamgeving en het beschikbaar stellen van documentatie.

Revit en NLRS

Lucassen Bouwconstructies modelleert in het veelgebruikte programma Revit. In Revit worden modellen in 3D uitgewerkt met intelligente eigenschappen, zoals materiaalkenmerken, relaties met andere objecten, de bouwfase en worksets. De standaard eigenschappen zijn beschikbaar op basis van de NLRS. NLRS is de Nederlandse Revit Standaard waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere het gebruik van naamgeving, de modelstructuur en het gebruik van parameters.

Mark Wiefferink is voorzitter van het technisch comité dat de NLRS doorontwikkelt en is nauw betrokken geweest bij de standaard NLRS 3.0.1. Lucassen Bouwconstructies past deze standaard toe in het modelleren van constructies. Ook andere bureaus, aannemers en ontwikkelaars in de bouw gebruiken deze standaard in hun Revit-modellen.

IFC-bestanden

De uitgewerkte modellen worden opgeslagen onder de opendata-standaard IFC (Industry Foundation Classes). Het grote voordeel hiervan is dat de bestanden ook te gebruiken zijn in andere programma’s dan Revit, zoals Allplan, ArchiCAD en Tekla. Programma’s die door onder andere architecten en leveranciers veel gebruikt worden.

De inzet van deze standaarden in de praktijk

Lucassen Bouwconstructies werkt sinds 2008 met Revit. In 2012 en 2013 zijn we gestart met het toevoegen van informatie aan geometrie en zijn de eerste modellen gemaakt volgens DRS 1.0, de eerste Nederlandse Revit-standaard. Sinds 2016 wordt de BIM basis ILS toegevoegd aan de modellen en sinds 2020 leveren we projecten op met de standaarden van de BIM basis ILS en NLRS 3.0.1; de laatste standaard van Revit. De ILS O&E wordt verwerkt op aanvraag, omdat opdrachtgevers vaak specifieke wensen hebben over het gebruik van de ILS O&E. De mapping van de ILS O&E parameters zijn wel volledig verwerkt in elk project.

Doordat Lucassen bouwconstructies zelf steeds de nieuwste standaarden gebruikt, zijn we helemaal thuis in deze standaarden en kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Ervaring met de standaarden doen we natuurlijk op in de praktijk. We belichten graag een aantal praktijkcases waarbij de standaarden zijn ingezet.

AFAS Experience Center

Het AFAS Experience Center in Leusden is een multifunctioneel complex van 8.000m2. Een project waarbij de verschillende onderdelen van het gebouw naadloos op elkaar aangesloten moesten worden. Het ontwerp is volledig gemodelleerd in Revit volgens BIM basis ILS. Dat zorgde ervoor dat ook de realisatie van dit gebouw en de samenwerking met andere partijen soepel verliep.

Zoals Wim Mars, onderdeel van de bouwdirectie van AFAS zei: “Ik ben trots op de samenwerking van de verschillende partijen, waardoor waardevolle optimalisaties tot stand zijn gekomen.”
Wim legde uit dat deze samenwerking goed verliep door de rol van Lucassen Bouwconstructies als coördinerend constructeur en de uitwerking van het gebouw in BIM. Daardoor is tijdens het project zelfs ruimte ontstaan om meerdere innovaties door te voeren.

Afas Leusden Theater Lucassen Bouwconstructies

Ziekenhuis Isala en Noorderboog

Het Isala ziekenhuis en revalidatiecentrum Noorderboog in Meppel is het eerste werk van Lucassen Bouwconstructies geweest waarbij naast BIM basis ILS, ook diverse parameters zijn meegenomen vanuit de ILS O&E. Deze extra parameters zijn toegevoegd aan het prestatiemodel, zodat ook betrokken leveranciers de voor hun relevante informatie uit het model konden halen.

De parameters die voor dit project zijn toegevoegd waren met name constructieve parameters, zoals sterkteklassen, milieuklassen en brandwerendheid.

Prefab

Voor de realisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van prefab-onderdelen. De wanden, kolommen en liftplaten zijn ook door Lucassen Bouwconstructies in een productiemodel en productietekeningen uitgewerkt.

Onderstaand een voorbeeld van een prefab balkbodem waarin de verschillende minimale eisen zijn ingevuld: C35/45, XC1 en 90 minuten brandwerend.

Deze uitwerking van de verschillende elementen van het gebouw, hebben ertoe bijgedragen dat ook andere leveranciers alle benodigde informatie uit het model konden halen. Daardoor is geen enkele ruis ontstaan en zijn alle onderdelen exact op maat geleverd.

Sparingen

Een ander voorbeeld van goede samenwerking dankzij het BIM-model is de afstemming van sparingen.
De installateur heeft voor zijn ontwerp sparingen. Als deze sparingen in constructieve onderdelen moeten komen, zijn hier constructieve randvoorwaarden aan verbonden.

Dankzij het gebruik van de tool “Smart sparingsopgave” is de gewenste sparing door de installateur in het installatiemodel aangegeven. Vervolgens is de sparing door de constructeur (Lucassen bouwconstructies) beoordeeld. Deze tool laat niet toe dat een sparing wordt gewijzigd, zonder dat de ander daarin gekend wordt.
Een positief gevolg hiervan is een betere communicatie over wat de mogelijkheden zijn. Dankzij deze communicatie is er bij ons en bij de installateur een completer beeld ontstaan over de wensen en voorwaarden van de ander.

Een waardevolle ervaring, waardoor Lucassen bouwconstructies bij latere projecten nóg beter kan anticiperen op de sparingsbehoeftes van de installateur.

Ook de voordelen van het gebruik van standaarden ervaren?

Lucassen Bouwconstructies werkt met de verschillende standaarden. Deze leveren veel voordelen voor alle betrokken partijen. Geen project is ons te complex.
Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?