Contact

Jan Tinbergenstraat 103
7559 SP Hengelo

Postbus 748
7550 AS Hengelo

074 255 6800
info@lucassen-bc.nl

3

Het Isala ziekenhuis en revalidatiecentrum Noorderboog in Meppel

Het Isala ziekenhuis en revalidatiecentrum Noorderboog in Meppel

Het gebouw van het Isala ziekenhuis en het geriatrisch revalidatiecentrum Noorderboog in Meppel is in juni 2022 in gebruik genomen. De constructie van het gebouw is uitgewerkt door Lucassen bouwconstructies. Het gebouw bevat onder andere operatiekamers, behandelkamers, een grote open centrale hal en is voorzien van alle moderne technologieën. Het gebouw is daarnaast duurzaam en gaat op in haar omgeving.

Lucassen bouwconstructies had hierbij onder andere de uitdaging om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor technische installaties die op voorhand nog niet exact gedefinieerd waren. Bovendien moesten de verdiepingen gebouwd worden boven een vrij indeelbare ruimte, met kolommen en zonder dragende wanden. Daarnaast werd ook het overgrote deel van de betonconstructies prefab gemaakt, waarbij Lucassen voor de detailengineering heeft gezorgd.

Waar het begon

Vakwerk architecten ontwierp het gebouw en Pieters Bouwtechniek heeft het eerste constructief ontwerp uitgewerkt. Vervolgens werd TDE (Trebbe, Dura Vermeer en ENGIE) aangesteld om het uitvoeringsgereed ontwerp te maken en de uitvoering te verzorgen. Begin 2019 heeft TDE Lucassen bouwconstructies ingeschakeld om het technisch- en uitvoeringsontwerp van de constructie te maken. Zij hadden dankzij eerdere samenwerkingen al het vertrouwen dat wij met onze expertise een aanvulling zouden zijn op het team van professionals die dit prachtige project hebben gerealiseerd. De bouwkundige uitwerking tot uitvoeringsniveau is in opdracht van TDE door LKSVDD uitgevoerd.

Het gebouw

Het grootste deel van het gebouw wordt gebruikt door het Isala ziekenhuis. Op de begane grond en de eerste verdieping bevinden zich poliklinieken. Deze zijn volledig uitgerust met operatiekamers, CT- en MRI-ruimtes, een röntgenafdeling, binnentuinen en een waterreservoir. Op de tweede en derde verdieping zijn alle patiëntenkamers. Op de vierde verdieping zijn de omvangrijke technische installaties opgesteld.

In het andere deel van het gebouw is geriatrisch revalidatiecentrum Noorderboog gevestigd. Dit deel van het gebouw bestaat op de begane grond uit oefenruimtes met kantoren en een grand café. Op de tweede verdieping zijn één- en tweepersoonskamers gerealiseerd.

Met haar groene dak, energie die opgewekt wordt uit een combinatie van pv-panelen, warmte- en koudeopslag en warmtepompen, is dit het eerste gasloze, duurzame ziekenhuis in Nederland. Het ontwerp is geïnspireerd op de omgeving en valt bijna weg in de prachtige natuur. De kernwoorden ‘healing environment’, veel daglicht, kleur en uitzicht op de natuur, komen zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum terug.

De uitdagingen

Bij de uitwerking van de constructietekeningen op basis van het eerste constructieve ontwerp, had Lucassen bouwconstructies meerdere uitdagingen.

Het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor technische installaties

Medische installaties die nog niet exact gedefinieerd waren, maar wel veel ruimte in beslag zouden nemen, moesten in de beperkte ruimte boven het plafond geïnstalleerd worden. Aan Lucassen de uitdaging om de constructiehoogte van de verdiepingsvloer te verkleinen, om zo meer ruimte en flexibiliteit te scheppen voor de technische installaties, luchtkanalen en leidingen.  Zo hebben we balken platter gemaakt en plaatselijk stalen liggers toegepast om meer ruimte te creëren voor de installaties, zonder daarbij het visuele ontwerp van het gebouw aan te passen.

Vrij indeelbare ruimte op begane grond met verdiepingen erboven

Een andere uitdaging was om aan de wens te voldoen om de begane grond zo veel mogelijk vrij indeelbaar te houden. De gevels van de verdiepingen staan veel verder naar binnen dan de gevels op de begane grond. Daarom zijn de prefab wandelementen van de verdiepingen ontworpen als wandliggers die opgelegd worden op het kolommenraster van de begane grond. Hierdoor zijn er geen extra balken in de verdiepingsvloer nodig en wordt de ruimte voor installatiewerk niet beperkt. Wel verdient de koppeling van de wandelementen met de vloer door dit systeem extra aandacht en geeft het zowel in de engineers- als in de uitvoeringsfase een extra uitdaging.

Prefab betonconstructies

Nog een andere uitdaging van dit project was de realisatie van het betonskelet, waarbij de dragende wanden en kolommen zijn uitgevoerd in prefabbeton. De verdiepingsvloeren en de dakvloer zijn uitgevoerd in breedplaatvloeren met prefab-balkbodems. Doordat al deze onderdelen prefab geleverd werden, was er geen mogelijkheid om tijdens de bouw nog bij te schaven. Lucassen heeft het constructieve model volledig in Revit gemodelleerd. Van hieruit was het opwerken naar productiemodellen voor de prefab betononderdelen mogelijk en zijn uiteindelijk alle prefab onderdelen met de juiste specificaties geleverd.

Prefab Onderdelen
Platte Stalen Balken

Constructieve uitwerking volgens BIM basis ILS en ILS O&E

De uitgewerkte constructietekeningen voor dit project hebben wij volledig opgeleverd conform BIM basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering. Dit houdt in dat we in de specificaties van het ontwerp parameters toegevoegd hebben aan het prestatiemodel om betrokken leveranciers te voorzien van relevante informatie. Met name constructieve parameters zijn toegevoegd, waaronder sterkteklassen, milieuklasses en brandwerendheid.

Samenwerking tijdens de realisatie

Bij de realisatie van het gebouw verliep de samenwerking tussen betrokken partijen heel goed. En daar heeft onze manier van modelleren aan bijgedragen. Een voorbeeld daarvan is de afstemming van het realiseren van sparingen die benodigd zijn voor de installateur, maar die ook een gevolg hebben op de constructie.

Deze sparingen zijn in de benodigde modellen opgenomen en hebben een status meegekregen of de sparing wel of niet goedgekeurd is. Hierdoor hebben we gewaarborgd dat zowel de constructeur als de installateur niet los van elkaar een sparing konden wijzigen. Mede hierdoor was de communicatie tussen de verschillende partijen goed en hebben we veel van elkaar geleerd.

In de zomer van 2022 is het ziekenhuis en het revalidatiecentrum in gebruik genomen. Wij kijken terug op een mooi en uitdagend project met goede samenwerkingen en een prachtig eindresultaat.


Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756