Contact

Jan Tinbergenstraat 103
7559 SP Hengelo

Postbus 748
7550 AS Hengelo

074 255 6800
info@lucassen-bc.nl

3

Herman Gorter Complex Utrecht

Herman Gorter Complex Utrecht

Het Herman Gorter Complex (HG) bestaat uit drie verschillende kantoren die zich vlakblij station Utrecht Centraal bevinden aan de Herman Gorterstraat 5, 55 en 75. De drie gebouwen dateren van het einde van de jaren ’90 en worden in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerenoveerd en aangepast tot één complex.

De gebouwen worden gemoderniseerd, zodat ze voldoen aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan kantoorgebouwen. Zo worden de gebouwen voorzien van zonnepanelen, nieuwe luchtbehandelingssystemen en een voorziening voor warmte- en koudeopslag.

Daarnaast worden diverse aanpassingen doorgevoerd aan de gebouwen om ze meer transparantie te geven en ruimtelijkheid te creëren. Zo worden op verschillende plaatsen in de gebouwen delen van verdiepingsvloeren weggehaald. Bovendien komt er een visuele scheiding tussen de toren van HG5 en de rest van het gebouw door middel van een 5-verdiepingen hoge raampartij. In dat deel wordt ook de gevelconstructie verwijderd. Om de drie gebouwen als één complex te laten werken worden tussen de gebouwen luchtbruggen geplaatst.

Tot slot zijn er constructieve aanpassingen nodig in het gebouw HG75 om de technische ruimte op de bovenste verdieping te laten voldoen aan de brandwerendheidseisen.

Uiteraard hebben al deze aanpassingen effect op de constructie van het gebouw. Lucassen Bouwconstructies is met de gewenste aanpassingen aan de slag gegaan. We lichten onze oplossingen graag verder toe.

Luchtbruggen

Tussen de gebouwen worden twee luchtbruggen gemaakt. Zo kun je vanaf de 2e, 3e en 4e verdieping oversteken naar een ander gebouw en van verdieping wisselen. De constructie van de luchtbruggen moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De constructie moet verankerd worden aan de bestaande constructie.
  • De constructie moet bestand zijn tegen het bewegen van de gebouwen onderling, door bijvoorbeeld windinvloeden en temperatuurverschillen.
  • De ondersteuningsconstructie moet uit het zicht zijn, dus weggewerkt worden in de gevel.

Om aan deze eisen te voldoen is gekozen voor een staalconstructie, waarbij de stalen liggers worden bevestigd aan de bestaande betonconstructie. De stabiliteitsvoorzieningen worden ook tegen de bestaande constructie gepositioneerd en weggewerkt in de nieuwe gevelbekleding. Daar waar de bestaande betonconstructie verzwakt wordt door nieuwe doorgangen, wordt deze uitwendig versterkt met lijmwapening in de vorm van koolstof lamellen en wraps.
Het resultaat zal er als volgt uit komen te zien:

Open entree

In HG5 zal een groot deel van de eerste en tweede verdiepingsvloer verwijderd worden om een open entree en doorzicht te creëren.
Het deel van de eerste verdiepingsvloer dat blijft gehandhaafd zal ter plaatse van de nieuwe vide worden opgehangen aan een nieuwe staalconstructie onder de tweede verdiepingsvloer. Door het wegvallen van de verdiepingsvloer wordt de ongesteunde hoogte van de gevel ter plaatse van deze vide twee keer zo hoog. Om de gevel te steunen is een robuuste constructie ontworpen. Deze constructie moet worden aangebracht voordat er gesloopt kan worden. Dit vergt een nauwkeurige werkvolgorde. Het is essentieel dat deze volgorde nageleefd wordt. Hiervoor is door ons een uitgebreid sloop- en montageplan gemaakt in Revit. In het constructieve model is op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt in welke volgorde elementen gesloopt, tijdelijke hulpconstructies geplaatst en weggehaald, en nieuwe elementen gemaakt dienen te worden.

De onderstaande afbeelding geeft een impressie weer van de nieuwe vide voor de lift.

Transparante gevel

Om het lagere deel van HG5 visueel af te scheiden van de 18 verdieping tellende toren, wordt een deel van de betonnen gevelconstructie verwijderd en vervangen door een vliesgevel. Om dit mogelijk te maken moest voor alle 5 bouwlagen een constructieve oplossing worden bedacht.

Alle 5 bouwlagen gaan verstevigd worden door lange stalen kolommen vanuit het dak naar beneden te laten zakken, dwars door alle verdiepingsvloeren heen. Tussen de kolommen worden liggers bevestigd, zodat een nieuw constructief raamwerk ontstaat. Na het op spanning brengen van de nieuwe constructie kan de sloper aan de slag. Ook deze werkvolgorde is inzichtelijk gemaakt in ons constructieve Revit-model.

Op onderstaande afbeelding is een impressie van het eindresultaat weergegeven, waarop duidelijk de verticale raampartij te zien is, die wordt gerealiseerd door de dragende gevel te verwijderen. Links daarnaast is ook de nieuwe entree zichtbaar.

Verbouwing

Inmiddels is een groot deel van de verbouwing aan de binnenzijde van de kleinere gebouwen, HG55 en HG75 afgerond. Aansluitend aan fase 1 zal gestart worden met de ingrijpende aanpassingen in gebouw Herman Gorterstraat 5

Partners

Het ontwerpteam bestaat uit:

Dura Vermeer Bouw Hengelo – uitvoerend aannemer
Lucassen Bouwconstructies BV Hengelo – hoofdconstructeur
OTH_architecten Amsterdam – architectuur
LKSVDD Architecten Hengelo – bouwkundige uitwerking
DWA – adviseur installaties, brandveiligheid, bouwfysica
De Groot Installatiegroep – E- en W- installatie

afbeeldingen: OTH_architecten Amsterdam


Warning: Undefined array key 0 in /home/lucassen/domains/lucassen-bc.nl/public_html/wp-content/themes/Lucassen-thema/single-projecten.php on line 10